Uveden Autodesk Civil 3D 2022, Infraworks 2022 a ReCap 2022


Moderní návrhové nástroje s podporou Arkance Systems

07.12.2021


Spole?nost Autodesk uvedla další nové produkty ?ady 2022. Tentokrát jde p?edevším o BIM aplikace pro oblast projektování staveb infrastruktury, sou?ásti projek?ní sady Autodesk AEC Collection. K dispozici jsou tak nové verze projek?ní aplikace Autodesk Civil 3D 2022 (v?. CZ verze), koncep?ní modelá? Autodesk Infraworks 2022, nástroj pro zpracování mra?en bod? a fotografií Autodesk ReCap Pro 2022 s funkcí scan-to-mesh. Uvedena byla rovn?ž nová verze aplikace pro pr?jezdové k?ivky vozidel Vehicle Tracking 2022 nebo rodina aplikací pro prefabrikaci ve stavebnictví, Autodesk Fabrication 2022. Ze strojírenství je již uvedena výrobní CNC aplikace Inventor CAM 2022Inventor Tolerance Analysis 2022 a vizualiza?ní VR nástroj Autodesk VRED Professional 2022. Tyto nové produkty se tak za?azují po bok nedávno uvoln?ných aplikací AutoCAD 2022, Navisworks, 3ds Max a Maya, Inventor, Vault, Revit a Advance Steel 2022.

Informace o t?chto produktových novinkách najdete na našem blogu Civil3D.cz – viz Nástroje Autodesku pro infrastrukturu, nebo na InventorGuru.cz, na blogu NaZdi.cz.

Nové verze jsou k dispozici okamžit?. Uživatelé s p?edplatným (subscription) si je mohou stáhnout a nainstalovat ze svého ú?tu Autodesk Account.

TRIAL verze nových nástroj? si m?žete stáhnout z naší stránky Download. Nový Civil 3D 2022 podporujeme i v našich nadstavbových aplikacích – freeware i komer?ních. Populární bonus nadstavby CS Civil Tools a další nové nástroje pro Civil 3D budou uvedeny v nejbližších dnech. Aktuální cenové informace k nabízeným produkt?m Autodesk i Arkance Systems najdete na CAD eShopu.

Podrobn?jší p?edstavení nových funkcí, v?etn? jejich p?ínosu pro každodenní praxi a v?etn? dopl?kových nadstavbových aplikací Arkance Systems chystáme pro online konferenci Autodesk LIVE 2022 po?ádanou 5. kv?tna. Vysíláme na YouTube a Facebooku. Zaregistrujte se v?as na stránce Plánované akce.