Autodesk Fusion 360 s 30% slevou – zm??te p?edstavu o vašich nástrojích


Krátkodob? zvýhodn?né ceny Autodesk Fusion 360

08.12.2021

 Ušet?ete 30 % na novém CAD/CAM/CAE/PCB software – platí do 30.7. (prodlouženo)

V rámci ?asov? omezené promo akce nabízíme unikátní integrovanou CAD, CAM, CAE a PCB aplikaci Autodesk Fusion 360 se slevou 30 % – již od 7 390 K?. Navíc voliteln? i v ?eštin?.

S aplikací Fusion 360 budete schopni:

sjednotit vaši konstrukci, simulaci, elektroniku i výrobu do jediného ?ešení

bezproblémov? komunikovat díky moderním cloudovým nástroj?m týmové spolupráce

uvád?t vaše výrobky na trh rychleji a s propojeným vývojovým procesem výrobku

Nez?stávejte u zastarávajících ?ešení – zm??te p?edstavu o vašich nástrojích.

Autodesk Fusion 360 je osv?d?ený a cenov? dostupný nástroj obsahující kompletní nástroje pro parametrické 3D navrhování objemových i povrchových sou?ástí a sestav nezávislé na CAD formátu. Nabízí i funkce pro CAM obráb?ní, 3D tisk, plechy, elektroniku, simulace, animace, výkresy, týmovou spolupráci, neomezené cloud úložišt?. Podporuje Windows i MacOS. Po celém sv?t? jej využívá již p?es 600.000 uživatel? m?sí?n?.

30% sleva platí na ro?ní i 3leté subscription samotného Autodesk Fusion 360 i na ro?ní subscription funk?ních rozší?ení Fusion 360:

Funk?ní rozší?ení Fusion 360
Fusion 360 – Team Participant
Fusion 360 – Generative Design Extension
Fusion 360 – Machining Extension
Fusion 360 – Additive Build Extension
Fusion 360 – Nesting & Fabrication Extension
Fusion 360 – Manage Extension

Výhody p?edplatného Fusion 360 od Arkance Systems zahrnují:

dlouholetou zkušenost z implementací CAD/CAM ?ešení na ?eském a slovenském trhu

volitelnou lokalizaci Fusion 360 do ?eštiny, v?etn? výukových nástroj? Pr?vodce Fusionem

desítky vlastních CAM postprocesor? pro lokální stroje a ?ídicí systémy

plný sortiment funk?ních rozší?ení Fusion 360 díky specializaci Autodesk MAKE

vlastní nadstavbové aplikace, v?. nábytká?ské nadstavby Furniture nebo bezplatných Fusion Tools

nabídka školení a e-learningových program? pro rychlé nau?ení programu

knihovnu 3D prvk?

širokou nabídku webiná?? a p?íklad? využití Fusion 360

široká technická podpora (Helpdesk, CADforum.cz, Facebook skupinahttps:

Záznamy, eLearning a pozvánky na nejbližší školení a webiná?e – viz plánované akce:

– CAD vychytávky Fusion 360 – záznam

– CAM vychytávky Fusion 360 – záznam

– eLearning kurz Programování 3osých frézovacích center

– eLearning Základní kurz modelování ve Fusion 360

– 17.6. – Webiná? Fusion 360 CAM Vychytávky II.

– 17.6. – Webiná? Simulace se strojem ve Fusion 360

Aktuální zvýhodn?né ceny licencí Fusion 360 najdete na CAD eShopu – shop.arkance-systems.cz 

Další informace viz stránka Fusion 360 a portál F360.cz.

Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi. S p?ípadnými dotazy prosím kontaktujte Arkance Systems, nejv?tšího partnera Autodesku v ?eské republice, na Slovensku a v Ma?arsku.