Nový Autodesk Inventor 2022 a Autodesk Revit 2022


Moderní návrhové nástroje s podporou Arkance Systems

07.12.2021


Spole?nost Autodesk uvádí další nové produkty ?ady 2022. Dnes byla uvedena stroja?ská konstruktérská aplikace Autodesk Inventor Professional 2022 (v?. CZ verze a modulu Factory Design Utilities), sv?tov? nejrozší?en?jší projek?ní BIM aplikace Autodesk Revit 2022 (v?. CZ verze a verze Revit LT 2022), nástroj pro navrhování ocelových konstrukcí Advance Steel 2022 a PDM aplikace pro týmovou správu technické dokumentace Autodesk Vault Professional 2022 (a verze Vault Workgroup). Tyto nové nástroje se tak za?azují po bok nedávno uvoln?ných aplikací AutoCAD 2022, Navisworks, 3ds Max a Maya.

Jak nový Inventor a Vault, tak p?edevším Revit p?ináší v nové verzi desítky nových funkcí a vylepšení. ?ada z nich je p?itom výsledkem hlasování samotných uživatel? a jimi zaslaných p?ání ve fóru Ideastation. Významné jsou i technologické zm?ny “v pozadí”, a? už jde o lepší využití výkonu moderních procesor? a grafických karet, zjednodušený a zrychlený instala?ní proces, nebo zjednodušené sdílení návrh? v týmovém prost?edí p?i vzdálené spolupráci.

Informace o produktových novinkách najdete na našem blogu InventorGuru.cz – viz Novinky Inventor 2022 a Novinky Vault 2022, plus na blogu NaZdi.cz – viz Novinky Revit 2022 a viz Novinky Advance Steel 2022.

Autodesk Inventor 2022 od Arkance Systems - produktový obrázek

Nové verze jsou k dispozici okamžit?. Uživatelé s p?edplatným (subscription) si je mohou stáhnout a nainstalovat ze svého ú?tu Autodesk Account.

TRIAL verze nových nástroj? si m?žete stáhnout z naší stránky Download. Nový Inventor 2022 a Revit 2022 podporujeme i v našich nadstavbových aplikacích – freeware i komer?ních. Populární bonus nadstavy CS Inventor Tools a Revit Tools jsou p?ipraveny a budou uvedeny v nejbližších dnech. Aktuální cenové informace k nabízeným produkt?m Autodesk i Arkance Systems najdete na CAD eShopu.

P?ihlaste se na online konferenci Autodesk LIVE 2022, kde p?edstavíme novinky a jejich praktické p?ínosy v praxi, nové nadstavbové aplikace z vlastní dílny i sm?ry technologického vývoje v oblasti CAD, CAM, BIM a PDM aplikací.